Rupture of the diaphragm after blunt trauma

W. C. Lee, R. J. Chen, J. F. Fang, C. C. Wang, H. Y. Chen, S. C. Chen, T. L. Hwang, L. B. Jeng, Y. Y. Jan, C. S. Wang, M. F. Chen, C. C. Lou, K. L. Wang, J. N. Lin

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

47 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Rupture of the diaphragm after blunt trauma」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences