Developing a health education E-learning system for weight-loss program

Chiu Ming Hu, Chih Ying Huang, Jing Ing Yu, Li Jie Huang, Chien Yeh Hsu, Heng Shuen Chen, Sheng Hui Hung

研究成果: 書貢獻/報告類型會議貢獻

指紋

深入研究「Developing a health education E-learning system for weight-loss program」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds