Vaginal microbiome variances in sample groups categorized by clinical criteria of bacterial vaginosis

Hui Mei Chen, Tzu Hao Chang, Feng Mao Lin, Chao Liang, Chih Min Chiu, Tzu Ling Yang, Ting Yang, Chia Yen Huang, Yeong Nan Cheng, Yi An Chang, Po Ya Chang, Shun Long Weng

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

14 Citations (Scopus)

Search results