Triage of high-risk human papillomavirus-positive women by methylated POU4F3

Par Bahadur Pun, Yu Ping Liao, Po Hsuan Su, Hui Chen Wang, Yu Chih Chen, Yaw Wen Hsu, Rui Lan Huang, Cheng Chang Chang, Hung Cheng Lai

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

20 Citations (Scopus)

Search results