Serum and urine metabolite profiling reveals potential biomarkers of human hepatocellular carcinoma (Molecular and Cellular Proteomics (2011) 10, (1-13))

Tianlu Chen, Guoxiang Xie, Xiaoying Wang, Jia Fan, Yunping Qui, Xiaojiao Zheng, Xin Qi, Yu Cao, Mingming Su, Xiaoyan Wang, Lisa X. Xu, Yun Yen, Ping Liu, Wei Jia

Research output: Contribution to journalComment/debatepeer-review

33 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Serum and urine metabolite profiling reveals potential biomarkers of human hepatocellular carcinoma (Molecular and Cellular Proteomics (2011) 10, (1-13))'. Together they form a unique fingerprint.