Satisfaction with pain management and impact of pain on quality of life in cancer patients

Johnson Lin, Ruey Kuen Hsieh, Jen Shi Chen, Kuan Der Lee, Kun Ming Rau, Yu Yun Shao, Yung Chuan Sung, Su Peng Yeh, Cheng Shyong Chang, Ta Chih Liu, Ming Fang Wu, Ming Yang Lee, Ming Sun Yu, Chia Jui Yen, Pang Yu Lai, Wen Li Hwang, Tzeon Jye Chiou

Research output: Contribution to journalArticle

1 Citation (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Satisfaction with pain management and impact of pain on quality of life in cancer patients'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences