P-cresyl sulphate and indoxyl sulphate predict progression of chronic kidney disease

I. Wen Wu, Kuang Hung Hsu, Chin Chan Lee, Chiao Yin Sun, Heng Jung Hsu, Chi Jen Tsai, Chin Yuan Tzen, Yen Chih Wang, Ching Yuang Lin, Mai Szu Wu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

256 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'P-cresyl sulphate and indoxyl sulphate predict progression of chronic kidney disease'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences