Neurorehabilitation of congenital mirror movements enhanced by stroke: A case report with fMRI study

Yi Ching Huang, Kai Hua Chen, Mei Yu Yeh, Yuan Hsiung Tsai, Yu Fang Cheng, Yee Hwa Wu, Ying Chih Huang, Chaur Jong Hu, Shiao Lin Lai

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Neurorehabilitation of congenital mirror movements enhanced by stroke: A case report with fMRI study'. Together they form a unique fingerprint.