microRNA多态与肺癌遗传易感性关联Meta分析

Translated title of the contribution: Meta-analysis of the relationship between microRNAs polymorphism and lung cancer

Song Zan Sun, Hai Rong Huang, Wen Fang Long, Yun Ru Liu, Jian Jun Yang, Yu Mei Liu, Zhen Yan, De E. Yu, Jing Zhou, Sha Xiao

Research output: Contribution to journalArticle

Fingerprint Dive into the research topics of 'Meta-analysis of the relationship between microRNAs polymorphism and lung cancer'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences