Let-7d functions as novel regulator of epithelial-mesenchymal transition and chemoresistant property in oral cancer

Charn Jung Chang, Chuan Chih Hsu, Chin Hong Chang, Lo-Lin Tsai, Yu Chao Chang, Shao Wei Lu, Cuuan Hang Yu, Hsu Shan Huang, Jhi Joung Wang, Chung Hung Tsai, Ming Yung Chou, Cheng Chia Yu, Fang Wei Hu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

118 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Let-7d functions as novel regulator of epithelial-mesenchymal transition and chemoresistant property in oral cancer'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences