High incidence of the cardiac variant of fabry disease revealed by newborn screening in the Taiwan Chinese population

Hsiang Yu Lin, Kah Wai Chong, Ju Hui Hsu, Hsiao Chi Yu, Chun Che Shih, Cheng Hung Huang, Shing Jong Lin, Chen Huan Chen, Chuan Chi Chiang, Huey Jane Ho, Pi Chang Lee, Chuan Hong Kao, Kang Hsiang Cheng, Chuen Hsueh, Dau Ming Niu

Research output: Contribution to journalArticle

152 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'High incidence of the cardiac variant of fabry disease revealed by newborn screening in the Taiwan Chinese population'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences