Combined Framingham risk score and coronary artery calcium score predict subclinical coronary plaque assessed by coronary computed tomography angiogram in asymptomatic Taiwanese population

Jong Shiuan Yeh, Yung Ta Kao, Feng-Yen Lin, Chun-Ming Shih, Nai-Wen Tsao, Chao Shun Chan, Ming-Hsiung Hsieh, Kou-Gi Shyu, Jaw Wen Chen, Nen-Chung Chang, Chun-Yao Huang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Combined Framingham risk score and coronary artery calcium score predict subclinical coronary plaque assessed by coronary computed tomography angiogram in asymptomatic Taiwanese population'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences