Chemical composition and bioreactivity of PM2.5 during 2013 haze events in China

Kin Fai Ho, Steven Sai Hang Ho, Ru Jin Huang, Hsiao Chi Chuang, Jun Ji Cao, Yongming Han, Ka Hei Lui, Zhi Ning, Kai Jen Chuang, Tsun Jen Cheng, Shun Cheng Lee, Di Hu, Bei Wang, Renjian Zhang

Research output: Contribution to journalArticle

53 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Chemical composition and bioreactivity of PM<sub>2.5</sub> during 2013 haze events in China'. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences