Application of Ultrasound Image Tracking Algorithm for Real-Time Diaphragmatic Excursion Measurement

Chan Yang Kuo, Ho Chiao Chuang, Yi Liang Zhou, Yu Peng Wu, Jia Chang Wang, Chia Chun Kuo, Shiu Chen Jeng, Hung Wen Kao, Ming Yuan Huang, Jeng Fong Chiou, Ai Ho Liao

Research output: Contribution to journalArticle

1 Citation (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Application of Ultrasound Image Tracking Algorithm for Real-Time Diaphragmatic Excursion Measurement'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering & Materials Science